PRESS ROOM

BRANDING & CORPORATE IDENTITY DESIGN

3. ตรวจบ้าน คอนโดมิเนียม อาคาร ก่อนโอน

   การตรวจรับบ้าน คือ การตรวจสอบรายละเอียดแก้ไขเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่ลูกค้าจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์และทำการเซ็นต์รับมอบโดยบริษัท Karmsquare เราเปรียบเสมือนชตัวแทนของลูกค้า ที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบและทำการเก็บข้อมูล เพื่อนำเสนอให้กับโครงการเก็บซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงบ้านของลูกค้าให้สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งทางเรามีทีมงามมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์ ด้านการก่อสร้างทั้งโครงการ บ้าน บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม ชั้นนำ Karmsquare เราเข้าใจว่าการที่ลูกค้าอยากมีบ้านสักหลังและต้องอยู่อาศัยกับบ้านนั้นไปอีกนานเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ซึ่งทางบริษัท Karmsquare ขออาสาเป็นตัวแทนของท่านในการตรวจรับบ้านเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าสิ่งที่ได้รับนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เรานั้นมอบให้กับลูกค้า โดยที่ลูกค้าจะได้รับ คำปรึกษา และคำแนะนำที่ดีเมื่อใช้บริการของรา KARM SQUARE ทุกเรื่องของการรับสร้างบ้าน ด้วยสถาปนิก วิศวกร และทีมงานสร้างบ้านที่ มาก ด้วยประสบการณ์ และการบริการสร้างบ้านครบแบบวงจร